hse & kwaliteit

Wij zijn een VCA** gecertificeerde groep en al onze werknemers zijn in het bezit van een VCA-certificaat. Binnen onze onderneming hechten we veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en werken we bij de uitvoering van al onze projecten proactief aan onze ecologische voetafdruk. Zo stellen we altijd duurzame alternatieve coatings voor als het project dat toelaat.

Om de kwaliteit van de uitvoering van onze werken te maximaliseren zet SPC sterk in op interne en externe opleidingen: BCCA – ACQPA – NACE – BA4/5 – IWS – IWIP – EHBO hulpverlener – Veiligheidswacht – Diverse veiligheidsopleidingen (VCA Basis, VCA Vol, IS081 (Werken met onafhankelijke adembescherming), IS007 (Veiligheidswacht besloten ruimte), BA4 (Gewaarschuwd persoon), BA5 (Vakbekwaam persoon), Elia uitvoerder en Werkleider, EHBO hulpverleners, Hoogwerker, Brand – Gebruik kleine blusmiddelen, Interne preventieadviseur, Mentor in de bouw.
Dit gebeurt voornamelijk in samenwerking met Embuild en Constructiv.

Voor onze kwaliteitscontroles maken wij gebruik van gecertificeerde meettoestellen.